ราคาน้ำมันวันนี้


สารข่าวประชาสัมพันธ์จาก สาธารณสุขอำเภอสอยดาว
สวัสดีชาวสาธารณสุขทุกท่าน
แจ้งสอ.ส่ง 18 แฟ้มใหม่ ตามโครงสร้างปีงบประมาณ 2554 รายละเอียดเวบไซต์ ICT soidao

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการใหม่

แบบบันทึกความพึงพอใจ ปี2553 (กรอกแบบบันทึกสอบถามความพึงพอใจ)
สารข่าวประชาสัมพันธ์จาก สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย (รายละเอียด ) 
 แจ้ง รพ. ทุกแห่งดำเนินการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม(โครงสร้างปี 2554) ของปีงบประมาณ 2554  เข้าสู่ฐานข้อมูล provis ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบข้อมูล
การจัดทำแผนดำเนินเงิน/แผนงบลงทุน โครงการรพ.สต. ตามแผนงบประมาณประจำปี2554 (Download)
การสำรวจข้อมูลบุคลากรวิชาชีพที่เสนอมาปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพของ รพ.สต.(Download)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2554 (Download )
นโยบาย3S (Structure Service System) (ดาวน์โหลด) 
ตัวอย่างโครงการ เพื่อลงนามอนุมัติ (Download) 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวทั้งหมด
จำนวนและอัตราของผู้ป่วยจากรายงาน ๕๐๖ ปี ๒๕๕๓ ทั้งประเทศจากระบาดวิทยา
จำนวนและอัตราของผู้ป่วยจากรายงานไข้เลือดออกรายเดือน ปี ๒๕๕๔ อำเภอสอยดาวรายงานของสอ.ทุกแห่ง 

จนท.สะดวกในการบันทึกข้อมูล
ดีมากน่าทำตั้งนานแล้ว
ดี
ยังต้องแก้ไขปรับปรุง


ตราสัญลักษณ์ รพ.สต.

    โปรแกรม HOS-xP PCU
20 กรกฎาคม 2011
สำนักงานสารธารณสุข อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ผู้ดูแลเวบไซด์:ชัชวาล tel. 0845131065 , 0847836627
Power edit by chatchawal , chat58@hotmail.com